Корисничко име Лозинка Пријави се Одјава

Правила на игри на среќа во обложувалница


член 1
Со овие Правила се утврдува и уредува организирањето, односно приредувањето на посебната игра на среќа – Игри на среќа во обложувалници.
Организатор на посебните игри на среќа во обложувалница (во понатамошен текст обложување) е правниот субјект: ДПУ СПОРТ-ЛАИФ ТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски”, Бр.198 – Скопје, ЕМБС 6220681 и ЕДБ 4030007632631.
Организаторот го приредува обложувањето на територија на Република Македонија, во своите уплатно-исплатни места под име СПОРТ ЛАЈФ („SPORT LIFE“ ТМ) обложувалници, за цело времетраење на добиената Лиценца за приредување на посебни игри на среќа во обложувалница број 42-6071/1 од 12.08.2016 година, издадена од Владата на Република Македонија.
Овие правила претставуваат општи услови за склучување на договор за учество во сите видови и типови на обложување кај организаторот, а кој се смета за склучен кога учесникот во посебни игри на среќа во обложувалница ќе изврши уплата кај организаторот на обложувањето.
Овие Правила ги обврзуваат и организаторот и учесникот, и тие се должни во целост да ги почитуваат.

член 2
Предмет на обложување е: игри на среќа во обложувалница, во која учесникот во согласност со правилата на игра се обложува на идни реални настани или реални настани кои се во текот во времето на обложувањето и тоа настани кои се однесуваат на:
- Спортски натпреварувања, трки и слични натпреварувања, определени со овие правила
- Танцови, пеачки, музички и слични натпреварувања, определени со овие правила
- Други натпреварувања, определени со овие правила
Во понатамошниот текст, организаторот понудува различни видови и типови на обложување за учесниците, а кои се во согласност со Законот за игри на среќа на РМ.

член 3
Учесникот може да се обложува на некои од следните понудени видови, односно типови на игри:

Видови на игриКратко објаснување на соодветната игра
Конечен Тип
1 KonTipДомаќинот ќе победи
X KonTipНатпреварот ќе заврши нерешено
2 KonTipГостинот ќе победи
Конечен Тип - Комбинации
1 & 0-2Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
1 & 0-3Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
1 & 2-3 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
1 & 2-4 Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до4 гола
1 & 3-5Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
1 & 3+Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 3 или повеќе голови
1 & 4+Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 4 или повеќе голови
1 & 5+Домаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
1 & 1+IДомаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
1 & 2+IДомаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
1 & 2-3 IДомаќиот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или 3 голови во прво полувреме
1 & T1 2+Домаќинот ќе победи на натпреварот и истиот ќе постигне 2 или повеќе голови
2 & 0-2Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
2 & 0-3Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
2 & 2-3Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
2 & 2-4Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
2 & 3-5Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
2 & 3+Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 3 или повеќе голови
2 & 4+Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 4 или повеќе голови
2 & 5+Гостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 5 или повеќе голови
2 & 1+IГостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 1 или повеќе голови во прво полувреме
2 & 2+IГостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
2 & 2-3 IГостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат 2 или 3 голови во прво полувреме
2 & T2 2+Гостинот ќе победи на натпреварот и истиот ќе постигне 2 или повеќе голови
X & 0-2Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат од 0 до 2 гола
X & 2+Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат 2 или повеќе голови
X & 4+Натпреварот ќе заврши нерешено и ќе се постигнат 4 или повеќе голови
Полувреме/Крај
1-1Домаќинот ќе води на полувреме, и ќе победи на крај на натпреварот
1-XДомаќинот ќе води на полувреме, но на крај ќе биде нерешено
1-2Домаќинот ќе води на полувреме, но на крај ќе победи гостинот
X-1Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи домаќинот
X-XНатпреварот ќе заврши нереено и на полувреме и на крај
X-2Натпреварот на полувреме ќе биде нерешен, а на крај ќе победи гостинот
2-1Гостинот ќе води на полувреме, но на крај ќе победи домаќинот
2-XГостинот ќе води на полувреме, но на крај ќе биде нерешено
2-2Гостинот ќе води на полувреме, и ќе победи на крај на натпреварот
Полувреме/Крај - Комбинации
1-1 & 2-3Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
1-1 & 2-4Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
1-1 & 3-5Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
1-1 & 2+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
1-1 & 3+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
1-1 & 4+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
1-1 & 2+IНатпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-1 и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
2-2 & 2-3Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
2-2 & 2-4Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
2-2 & 3-5Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
2-2 & 2+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 2 или повеќе голови
2-2 & 3+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 3 или повеќе голови
2-2 & 4+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат вкупно 4 или повеќе голови
2-2 & 2+IНатпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-2 и ќе се постигнат 2 или повеќе голови во прво полувреме
X-1 & 0-2Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
X-1 & 2-3Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
X-1 & 2-4Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
X-1 & 3-5Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
X-1 & T12+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-1 и домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови
X-2 & 0-2Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 0 до 2 голови
X-2 & 2-3Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 3 голови
X-2 & 2-4Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 2 до 4 голови
X-2 & 3-5Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и ќе се постигнат од 3 до 5 голови
X-2 & T22+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши X-2 и гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови
Полувреме/Крај - Исклучок
NE 1-1Натпреварот нема да заврши 1-1 за играта полувреме-крај
NE 2-2Натпреварот нема да заврши 2-2 за играта полувреме-крај
NE X-1Натпреварот нема да заврши X-1 за играта полувреме/крај
NE X-2Натпреварот нема да заврши X-2 за играта полувреме/крај
NE X-XНатпреварот нема да заврши X-X за играта полувреме/крај
Полувреме/Крај со Двојна Шанса
1X-1XНатпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
1X-12Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
1X-X2Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
12-1XНатпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
12-12Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
12-X2Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
X2-1XНатпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 1X (двојна шанса) на крај
X2-12Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 12 (двојна шанса) на крај
X2-X2Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и X2 (двојна шанса) на крај
1-1XНатпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
1-12Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
1-X2Натпреварот ќе заврши 1 (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
X-1XНатпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
X-12Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
X-X2Натпреварот ќе заврши X (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
2-1XНатпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и 1X (двојна шанса) на крај
2-12Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и 12 (двојна шанса) на крај
2-X2Натпреварот ќе заврши 2 (прво полувреме) и X2 (двојна шанса) на крај
1X-1Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
1X-XНатпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
1X-2Натпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
12-1Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
12-XНатпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
12-2Натпреварот ќе заврши 12 (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
X2-1Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 1 конечен тип
X2-XНатпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и X конечен тип
X2-2Натпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) на полувреме и 2 конечен тип
Прво Полувреме
1 PrvoДомаќинот ќе победи во прво полувреме
X PrvoНатпреварот ќе заврши нерешено на полувреме
2 PrvoГостинот ќе победи во прво полувреме
Второ Полувреме
1 VtoroДомаќинот ќе победи во второ полувреме (само во тој дел сметано)
X VtoroНатпреварот ќе заврши нерешено во второ полувреме (само во тој дел сметано)
2 VtoroГостинот ќе победи во второ полувреме (само во тој дел сметано)
Двојна Шанса
1X DvoSaНатпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 DvoSaНатпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 DvoSaНатпреварот ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса Прво Полувреме
1X pol.Натпреварот во прво полувреме ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 pol.Натпреварот во прво полувреме ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 pol.Натпреварот во прво полувреме ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса Второ Полувреме
1X vtoroНатпреварот само во второ полувреме ќе заврши со победа на домаќинот или ќе заврши нерешено
X2 vtoroНатпреварот само во второ полувреме ќе заврши нерешено или со победа на гостинот
12 vtoroНатпреварот само во второ полувреме ќе заврши со победа или на домаќинот или на гостинот
Двојна Шанса - Комбинации
1X & 2+Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 2+ постигнати голови
1X & 3+Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 3+ постигнати голови
1X & 4+Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има 4+ постигнати голови
1X & 0-2Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 2 постигнати голови
1X & 0-3Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 0 до 3 постигнати голови
1X & 2-3Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 3 постигнати голови
1X & 2-4Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на домаќинот и ќе има од 2 до 4 постигнати голови
X2 & 2+Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 2+ постигнати голови
X2 & 3+Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 3+ постигнати голови
X2 & 4+Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има 4+ постигнати голови
X2 & 0-2Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 2 постигнати голови
X2 & 0-3Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 0 до 3 постигнати голови
X2 & 2-3Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 3 постигнати голови
X2 & 2-4Натпреварот ќе заврши нерешено или со победа на гостинот и ќе има од 2 до 4 постигнати голови
Вкупно Голови
2+на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
5+на натпреварот ќе има постигнато 5 или повеќе голови
6+на натпреварот ќе има постигнато 6 или повеќе голови
7+на натпреварот ќе има постигнато 7 или повеќе голови
2 golaна натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 2 гола
3 golaна натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 3 гола
4 golaна натпреварот ќе се постигнат ТОЧНО 4 гола
Вкупно Голови - Опсег
0-1 golна натпреварот ќе се постигнат од 0 до 1 гола
0-2 golaна натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 гола
0-3 golaна натпреварот ќе се постигнат од 0 до 3 гола
0-4 golaна натпреварот ќе се постигнат од 0 до 4 гола
1-2 golaна натпреварот ќе се постигнатод 1 до 2 гола
1-3 golaна натпреварот ќе се постигнат од 1 до 3 гола
1-4 golaна натпреварот ќе се постигнат од 1 до 4 гола
1-5 golaна натпреварот ќе се постигнат од 1 до 5 гола
1-6 golaна натпреварот ќе се постигнат од 1 до 6 гола
2-3 golaна натпреварот ќе се постигнат од 2 до 3 гола
2-4 golaна натпреварот ќе се постигнат од 2 до 4 гола
2-5 golaна натпреварот ќе се постигнат од 2 до 5 гола
2-6 golaна натпреварот ќе се постигнат од 2 до 6 гола
3-4 golaна натпреварот ќе се постигнат од 3 до 4 гола
3-5 golaна натпреварот ќе се постигнат од 3 до 5 гола
3-6 golaна натпреварот ќе се постигнат од 3 до 6 гола
4-5 golaна натпреварот ќе се постигнат од 4 до 5 гола
4-6 golaна натпреварот ќе се постигнат од 4 до 6 гола
Вкупно голови - Исклучок
NE1golна натпреварот нема да се постигне точно 1 гол
NE2golaна натпреварот нема да се постигнат точно 2 гола
NE3golaна натпреварот нема да се постигнат точно 3 гола
NE4golaна натпреварот нема да се постигнат точно 4 гола
Вкупно Голови - Прво Полувреме
0 Iво првото полувреме нема да има ниту еден постигнат гол
1+Iво првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 1 или повеќе голови
2+Iво првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+Iво првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+Iво првото полувреме на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
1 gol Iво првото полувреме на натпреварот ќе се постигне точно 1 гол
2 gola Iво првото полувреме на натпреварот ќе се постигнат точно 2 гола
Вкупно Голови - Прво Пол. (опсег)
0-1 gol Iво првото полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 1 гола
0-2 gola Iво прво полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 2 гола
1-2 gola Iво првото полувреме на натпреварот ќе има од 1 до 2 гола
2-3 gola Iво првото полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 3 гола
2-4 gola Iво првото полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 4 гола
Вкупно Голови - Прво (Исклучок)
NE1gol Iво првото полувреме нема да се постигнат точно 1 гол
NE2gola Iво првото полувреме нема да се постигнат точно 2 гол
Вкупно Голови - Второ Полувреме
0 IIво второто полувреме нема да има ниту еден постигнат гол
1+IIво второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 1 или повеќе голови
2+IIво второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 2 или повеќе голови
3+IIво второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 3 или повеќе голови
4+IIво второто полувреме на натпреварот ќе има постигнато 4 или повеќе голови
1 gol IIво второ полувреме на натпреварот ќе се постигне точно 1 гол
2 gola IIво второ полувреме на натпреварот ќе се постигнат точно 2 гола
Вкупно Голови - Второ Пол. (опсег)
0-1 gol IIво второто полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 1 гола
0-2 gola IIво второ полувреме на натпреварот ќе има од 0 до 2 гола
1-2 gola IIво второто полувреме на натпреварот ќе има од 1 до 2 гола
2-3 gola IIво второто полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 3 гола
2-4 gola IIво второто полувреме на натпреварот ќе има од 2 до 4 гола
Вкупно Голови - Второ (Исклучок)
NE1gol IIво второ полувреме нема да се постигнат точно 1 гол
NE2gola IIво второ полувреме нема да се постигнат точно 2 гол
Вкупно Голови - Комбинации
1+I & 1+IIНа натпреварот ќе се постигне 1+ гол во прво полувреме и 1+ гола во второ полувреме
1+I & 2+IIНа натпреварот ќе се постигне 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
2+I & 1+IIНа натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
2+I & 2+IIНа натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
2+I & 4+На натпреварот ќе се постигнат 2+ гола во прво полувреме и 4+ гола во текот на цел натпревар
2-3I & 4+На натпреварот ќе се постигнат од 2-3 гола во прво полувреме и 4+ гола во текот на цел натпревар
Sport Life Шанси
1 / 3+Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 3+ голови на цел натпревар
1 / 4+Или натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 4+ голови на цел натпревар
1 / 2+IИли натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или ќе се постигнат 2+ голови во прво полувреме
2 / 3+Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 3+голови на цел натпревар
2 / 4+Или натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 4+голови на цел натпревар
2 / 2+IИли натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или ќе се постигнат 2+голови во прво полувреме
T14+/T24+Или домаќинот или гостинот ќе постигнат 4+ голови на цел натпревар
1-2 / 7+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 1-2 или ќе се постигнат 7+ голови на цел натпревар
2-1 / 7+Натпреварот за играта полувреме-крај ќе заврши 2-1 или ќе се постигнат 7+ голови на цел натпревар
Двата тима даваат гол (ГГ/НГ)
GGДвата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот
NGЕдниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол на натпреварот
GG pol.Двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме на натпреварот
NG pol.Едниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол во првото полувреме на натпреварот
GG vtoroДвата тима ќе дадат барем по еден гол во второт полувреме на натпреварот
NG vtoroЕдниот или двата тима нема да постигне(ат) ниту еден гол во второто полувреме на натпреварот
2G2GДвата тима ќе дадат барем по два гола на натпреварот - двојно ГГ
ГГ/НГ - Комбинации
GG&3+Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 3 или повеќе голови
GG&4+Двата тима ќе дадат барем по еден гол и натпреварот ќе заврши со постигнати вкупно 4 или повеќе голови
GG&3+ IДвата тима ќе дадат барем по еден гол и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во првото полувреме
GG&3+ IIДвата тима ќе дадат барем по еден гол и ќе има постигнати 3 и повеќе голови во второто полувреме
NG&0-2Едниот или двата тима нема да постигнат гол, а на натпреварот ќе се постигнат од 0 до 2 голови
NG&3+Едниот од двата тима нема да постигне гол, а на натпреварот ќе се постигнат од 3 или повеќе голови
1&GGДомаќинот ќе победи на натпреварот и двата тима ќе дадат барем по еден гол
1&GGIДомаќинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме
1&GGIIДомаќинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме
2&GGГостинот ќе победи на натпреварот и двата тима ќе дадат барем по еден гол
2&GGIГостинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во првото полувреме
2&GGIIГостинот ќе победи на цел натпревар и двата тима ќе дадат барем по еден гол во второто полувреме
1-1&GGНатпреварот ќе заврши 1-1 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
2-2&GGНатпреварот ќе заврши 2-2 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X-1&GGНатпреварот ќе заврши X-1 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X-2&GGНатпреварот ќе заврши X-2 (полувреме-крај) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
1Х&GGНатпреварот ќе заврши 1X (двојна шанса) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
X2&GGНатпреварот ќе заврши X2 (двојна шанса) и двата тима ќе дадат барем по еден гол
GG I & IIДвата тима ќе дадат барем по еден гол на натпреварот и во прво полувреме и во второ полувреме
GG I / IIНатпреварот ќе биде ГГ (двата тима ќе дадат гол): или во прво полувреме или во второ полувреме
Тим 1 Голови
T1 0Домаќинот ќе даде 0 гола, односно нема да даде гол на цел натпревар
Т1 1+Домаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т1 2+Домаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т1 3+Домаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на цел натпревар
T1 4+Домаќинот ќе даде 4 или повеќе голови на цел натпревар
T1 3golaДомаќинот ќе постигне точно 3 голови во текот на цел натпревар
Тим 1 Голови - Опсег
T1 0-1Домаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на цел натпревар
Т1 0-2Домаќинот ќе даде од 0 до 2 гола во текот на цел натпревар
T1 1-2Домаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на цел натпревар
T1 1-3Домаќинот ќе даде од 1 до 3 гола во текот на цел натпревар
T1 2-3Домаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на цел натпревар
Т1 2-4Домаќинот ќе даде од 2 до 4 гола во текот на цел натпревар
T1 2-5Домаќинот ќе даде од 2 до 5 гола во текот на цел натпревар
T1 3-4Домаќинот ќе даде од 3 до 4 гола во текот на цел натпревар
Т1 3-5Домаќинот ќе даде од 3 до 5 гола во текот на цел натпревар
T1 4-6Домаќинот ќе даде од 4 до 6 гола во текот на цел натпревар
Тим 1 Голови - Прво Полувреме
Т1 0 IДомаќинот ќе даде 0 голови во прво полувреме, односно нема да даде гол во првото полувреме
Т1 1+ IДомаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т1 2+ IДомаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т1 3+ IДомаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 4+ IДомаќинот ќе даде 4 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 0-1 IДомаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 1-2 IДомаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
T1 2-3 IДомаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
Тим 1 Голови - Второ Полувреме
Т1 0 IIДомаќинот ќе даде 0 голови во второ полувреме, односно нема да даде гол во второ
Т1 1+ IIДомаќинот ќе даде 1 или повеќе голови во второ полувреме
Т1 2+ IIДомаќинот ќе даде 2 или повеќе голови во второ полувреме
Т1 3+ IIДомаќинот ќе даде 3 или повеќе голови во второ полувреме
T1 4+ IIДомаќинот ќе даде 4 или повеќе голови во второ полувреме
T1 0-1 IIДомаќинот ќе даде од 0 до 1 гол во второ полувреме
T1 1-2 IIДомаќинот ќе даде од 1 до 2 гола во второ полувреме
T1 2-3 IIДомаќинот ќе даде од 2 до 3 гола во второ полувреме
Тим 1 Голови - Комбинации
T11+I&1+IIДомаќинот ќе даде барем по еден гол и во прво полувреме и во второ полувреме
Т11+I&2+IIДомаќинот ќе даде 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т12+I&1+IIДомаќинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
Т12+I&2+IIДомаќинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т12+&GGДомаќинот ќе даде 2 и повеќе гола и натпреварот ќе заврши со голови на двата тима (ГГ)
NET1 I/IIpДомаќинот нема да даде гол барем во едно од двете полувремиња
Тим 2 Голови
T2 0Гостинот ќе даде 0 гола, односно нема да даде гол на цел натпревар
Т2 1+Гостинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т2 2+Гостинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на цел натпревар
Т2 3+Гостинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на цел натпревар
T2 4+Гостинот ќе даде 4 или повеќе голови на цел натпревар
T2 3golaГостинот ќе постигне точно 3 голови во текот на цел натпревар
Тим 2 Голови - Опсег
T2 0-1Гостинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на цел натпревар
Т2 0-2Гостинот ќе даде од 0 до 2 гола во текот на цел натпревар
T2 1-2Гостинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на цел натпревар
T2 1-3Гостинот ќе даде од 1 до 3 гола во текот на цел натпревар
T2 2-3Гостинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на цел натпревар
Т2 2-4Гостинот ќе даде од 2 до 4 гола во текот на цел натпревар
T2 2-5Гостинот ќе даде од 2 до 5 гола во текот на цел натпревар
T2 3-4Гостинот ќе даде од 3 до 4 гола во текот на цел натпревар
Т2 3-5Гостинот ќе даде од 3 до 5 гола во текот на цел натпревар
T2 4-6Гостинот ќе даде од 4 до 6 гола во текот на цел натпревар
Тим 2 Голови - Прво Полувреме
Т2 0 IГостинот ќе даде 0 голови во прво полувреме, односно нема да даде гол во првото полувреме
Т2 1+ IГостинот ќе даде 1 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т2 2+ IГостинот ќе даде 2 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
Т2 3+ IГостинот ќе даде 3 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 4+ IГостинот ќе даде 4 или повеќе голови во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 0-1 IГостинот ќе даде од 0 до 1 гол во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 1-2 IГостинот ќе даде од 1 до 2 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
T2 2-3 IГостинот ќе даде од 2 до 3 гола во текот на првото полувреме од натпреварот
Тим 2 Голови - Второ Полувреме
Т2 0 IIГостинот ќе даде 0 голови во второ полувреме, односно нема да даде гол во второ
Т2 1+ IIГостинот ќе даде 1 или повеќе голови во второ полувреме
Т2 2+ IIГостинот ќе даде 2 или повеќе голови во второ полувреме
Т2 3+ IIГостинот ќе даде 3 или повеќе голови во второ полувреме
T2 4+ IIГостинот ќе даде 4 или повеќе голови во второ полувреме
T2 0-1 IIГостинот ќе даде од 0 до 1 гол во второ полувреме
T2 1-2 IIГостинот ќе даде од 1 до 2 гола во второ полувреме
T2 2-3 IIГостинот ќе даде од 2 до 3 гола во второ полувреме
Тим 2 Голови - Комбинации
T21+I&1+IIГостинот ќе даде барем по еден гол и во прво полувреме и во второ полувреме
Т21+I&2+IIГостинот ќе даде 1+ гол во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т22+I&1+IIГостинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 1+ гол во второ полувреме
Т22+I&2+IIГостинот ќе даде 2+ гола во прво полувреме и 2+ гола во второ полувреме
Т22+&GGГостинот ќе даде 2 и повеќе гола и натпреварот ќе заврши со голови на двата тима (ГГ)
NET2 I/IIpГостинот нема да даде гол барем во едно од двете полувремиња
Било Кога
1 B.KogaДомаќинот ќе победи или на крај или на полувреме - Било Кога
X B.KogaНатпреварот ќе заврши нерешено или на крај или на полувреме - Било Кога
2 B.KogaГостинот ќе победи или на крај или на полувреме - Било Кога
Двојна Победа
1 DvojnaДомаќинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
2 DvojnaГостинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
Двојна Победа - Комбинации
1 Dvo&4+Домаќинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме и натпреварот ќе има 4 или повеќе голови
2 Dvo&4+Гостинот ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме и натпреварот ќе има 4 или повеќе голови
Сигурна Победа
1 SigurnaДомаќинот ќе победи без да прими гол
2 SigurnaГостинот ќе победи без да прими гол
Сигурна и Двојна Победа
1 Sig&DvoДомаќинот ќе победи без да прими гол, а ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
2 Sig&DvoГостинот ќе победи без да прими гол, а ќе победи и во прво полувреме и во второ полувреме
Хендикеп -/+
h1 $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница
hX $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со точно зададена хендикеп граница
h2 $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот
h1_ $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница 1
h2_ $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница 1, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот
h1^ $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница 2
h2^ $HДомаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница 2, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот
Хендикеп Полувреме -/+
p1 $PДомаќинот / Гостинот ќе победи со поголема разлика од зададена хендикеп граница во првото полувреме
pX $PДомаќинот / Гостинот ќе победи со точно зададена хендикеп граница во првото полувреме
p2 $PДомаќинот / Гостинот ќе победи со помала разлика од зададена хендикеп граница, ќе одигра нерешено или пак ќе го изгуби натпреварот во првото полувреме
Азиски Хендикеп (0)
1 Azis-0Домаќинот ќе победи на натпреварот, а ако е нерешено се пресметува коефициент 1
2 Azis-0Гостинот ќе победи на натпреварот, а ако е нерешено се пресметува коефициент 1
Азиски (0) Хендикеп - Полувреме
1 Azis-0 IДомаќинот ќе победи на полувреме, а ако е нерешено на полувреме, се пресметува коефициент 1
2 Azis-0 IГостинот ќе победи на полувреме, а ако е нерешено на полувреме, се пресметува коефициент 1
Прв Дава Гол
1 PrvDGНа натпреварот, првиот гол ќе до постигне Домаќинот
X PrvDGНа натпреварот никој нема да постигне гол (0:0)
2 PrvDGНа натпреварот, првиот гол ќе до постигне Гостинот
Прв Дава Гол - Комбинации
1 PrvDG&1Домаќинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши со негова победа
1 PrvDG&XДомаќинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши нерешено
1 PrvDG&2Домаќинот ќе го даде првиот гол, но натпреварот ќе заврши со победа на гостинот
2 PrvDG&1Гостинот ќе го даде првиот гол, но натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот
2 PrvDG&XГостинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши нерешено
2 PrvDG&2Гостинот прв ќе даде гол и натпреварот ќе заврши со негова победа
Паѓаат Повеќе Голови
1>2 PPGНа натпреварот ќе паднат повеќе голови во прво полувреме отколку во второ полувреме
1=2 PPGНа натпреварот ќе се постигнат ист број голови и во првото и во второто полувреме
2>1 PPGНа натпреварот ќе паднат повеќе голови во второ полувреме отколку во прво полувреме
Паѓаат Повеќе Гол. - Комбинации
1 & 1>2Домаќинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во прво полувреме, отколку во второ
1 & 1=2Домаќинот ќе победи и во двете полувремиња ќе се постигнат ист број голови
1 & 2>1Домаќинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во второ полувреме, отколку во прво
2 & 1>2Гостинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во прво полувреме, отколку во второ
2 & 1=2Гостинот ќе победи и во двете полувремиња ќе се постигнат ист број голови
2 & 2>1Гостинот ќе победи и ќе паднат повеќе голови во второ полувреме, отколку во прво
Време на Прв Гол
0-29 minПрвиот гол на натпреварот ќе падне од почетокот до 29 минута
30-90 minПрвиот гол на натпреварот ќе падне од 30 минута, па се до крајот
Време на Прв Гол - Комбинации
1&0-29minНатпреварот ќе заврши со победа на домаќинот и првиот гол ќе падне од 0 до 29 минута
2&0-29minНатпреварот ќе заврши со победа на гостинот и првиот гол ќе падне од 0 до 29 минута
2&30+minНатпреварот ќе заврши со победа на гостинот и првиот гол ќе падне по 30 минута
1&30+minНатпреварот ќе заврши со победа на домаќинот и првиот гол ќе падне по 30 минута
Пар/Непар
NeparНа натпреварот вкупно ќе паднат непарен број на голови
ParНа натпреварот вкупно ќе паднат парен број на голови
Вкупно погодоци во лига
<$TНа сите натпревари во лигата ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница
=$TНа сите натпревари во лигата ќе се постигнат исто погодоци отколку зададена граница
>$TНа сите натпревари во лигата ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница
Вкупно погодоци
Vk <$1На натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница 1
Vk >$1На натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница 1
Vk <$2На натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница 2
Vk >$2На натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница 2
Vk <$TНа натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена основна граница
VK =$TНа натпреварот ќе се постигнат исто погодоци отколку зададена основна граница
Vk >$TНа натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена основна граница
Вкупно погодоци полувреме
Pol<$EНа полувреме на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци отколку зададена граница
Pol>$EНа полувреме на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци отколку зададена граница
Вкупно погодоци Тим 1
T1 <$1Домаќинот ќе постигне помалку погодоци на натпреварот отколку зададена граница
T1 >$1Домаќинот ќе постигне повеќе погодоци на натпреварот отколку зададена граница
Вкупно погодоци Тим 2
T2 <$2Гостинот ќе постигне помалку погодоци на натпреварот отколку зададена граница
T2 >$2Гостинот ќе постигне повеќе погодоци на натпреварот отколку зададена граница
Конечен тип и вкупно погодоци
1 & <$TДомаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
1 & >$TДомаќинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
2 & <$TГостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат помалку погодоци од зададена основна граница
2 & >$TГостинот ќе победи и на натпреварот ќе се постигнат повеќе погодоци од зададена основна граница
Точен Резултат
x:xТочен резултат на натпреварот
Точен Резултат Полувреме
x:x prvoТочен резултат во првото полувреме на натпреварот

Горенаведените видови и типови на игри за обложување се однесуваат на сите спортови, а може да се јави различна терминологија која е специфична за секој спорт одделно. Пример:

- за Хокеј се појавуваат термини како прва третина, третина/крај.
- за Кошарка се појавуваат термини како резултати по четвртини, погодоци по четвртини.
- за Тенис/Одбојка се појавуваат термини како прв сет, прв гем, вкупно сетови, гемови
- други спортови со соодветна терминологија.
Покрај горенаведените видови и типови на игри, организаторот може да понуди и други видови и типови игри за обложување, за кои има соодветни правила:
- оди понатаму за тим/натпреварувач (се типува 1 или 2 за тимот/натпреварувачот кој што се пласирал понатаму во било кој спорт, турнир, настан или слично. Тука покрај регуларниот дел, се земаат во предвид и продолженијата и евентуалното изведување на пенали при што едниот тим/натпреварувач мора да оди понатаму – во следна фаза)
- учинок на тим/натпреварувач (се типува 1 или 2 за тимот/натпреварувачот кој остварил некој учинок поголем или помал од зададена граница на: голови, кошеви, погодоци, асистенции, поени, бодови и слично)
- долгорочни облози – за победник или за пласман на натпревар/натпреварувач во одредено натпреварување (се типува како тип на игра 1 за натпреварот/натпреварувачот кој сметаме дека ќе биде победник на некој настан или пак ќе освои некој дефиниран опсег на пласман на: турнир, лига, куп, мото трка, формула, други трки, победник на пеачки, танцови двојки или слично)
- комбинирани игри (се типува на комбинации на сите горенаведените игри или нови типови игри, математички сублимирани во една игра согласно теорија на веројатност).
- супер тип (организаторот одбира одредени натпревари за кои понудува зголемени коефициенти за тековниот ден)
- специјален сингл (се типува сингл на низа настани кои се случуваат во текот на еден избран натпревар, како: почетен удар, прв аут, прв корнер, прв жолт картон, прв црвен картон, прва замена, прв стрелец на гол, последен стрелец на гол, стрелец во тек, автогол, прв офсајд и слично)
- замислени натпревари - погодување на видови и типови за обложување помеѓу два понудени натпревари/натпреварувачи од страна на организаторот, каде победникот од тој замислен натпревар се утврдува според реалниот скор на постигнати погодоци кои тие натпревари/натпреварувачи го постигнале на нивниот вистински натпревар.
- сингл натпревари - каде играчот типува само на еден натпревар, и на еден тип од сите постоечки игри. Сингл натпревари се само оние кои се посебно дозволени од страна на организаторот и тој има дискреционо право да ги лимитира, забранува или повторно дозволува.
- обложување во живо (се типува сингл или комбинација на сите видови игри и типови на настани дадени погоре, но кои се во текот на натпреварите, во живо, како: конечен тип, хендикеп, следен дава гол, вкупно голови, следен жолт картон, следен црвен картон и слично). Квотите за овие игри постојано се менуваат во текот на натпреварот и за оваа игра важат посебни правила дадени од организаторот кои се истакнати на видно место во објектот.
- други видови и типови на игри, како и облози, а кои се во согласност со член 2 од овие правила, или кои произлегуваат од математички определени веројатности на реални настани претставени како квота, односно коефициент.

член 4
Организаторот е должен овие Правила на игра во обложувалница да ги истакне на видно место во сите свои уплатно-исплатни места, на интернет-страницата www.sportlife.com.mk, или во билтенот т.е. понудата за обложување.

член 5
Услов да се учествува во игри на среќа во обложувалница е учесникот да не е помлад од 18 години и да се придржува на правилата на играта на среќа “Обложување на игри на среќа во обложувалница” кои ги одредил приредувачот на истите.
На лица под 18 години им е забранет влез во уплатно-исплатните места.
На лица под 18 години им е забранета уплата на тикети.
Организаторот има право да ги легитимира учесниците доколку постои сомневање дека не го исполнуваат став 1, 2 и 3 од овој член.

член 6
Учесниците при пополнувањето на тикетите треба да ги назначат сите елементи потребни за учествување во обложувањето. 
При уплата на секој тикет задолжително се наведува: видот на играта, точниот број на одиграните комбинации и задолжително читко да се напише шифрата на одиграните натпревари. Во спротивно тикетот ќе се смета за непотполн и нема да се изврши уплата.

член 7
Учесниците со извршената уплата добиваат уплатен тикет/тикети, на кој јасно се дефинирани сите елементи на обложувањето: коефициентите, уплатата и евентуалната добивка.
Обложувањето се одвива исклучиво во уплатно-исплатните места на Спорт Лаиф Трејд, лоцирани во Македонија.
Уплатата се врши на терминалите на приредувачот поврзани со НИС на УЈП, кои се наоѓаат во уплатно-исплатните места назначени на списокот, што е во согласност со Законот за игрите на среќа и правилникот за техничко-технолошките и просторните услови, донесени од Министерството за финансии на РМ.

член 8
Учесниците во играта обложување се должни да го почитуваат правилата за услови и минимален број на натпревари за секој тип или вид на игра, доколку постојат. Обложувалницата го задржува правото да ги менува условите на игра, но по претходно одобрување од страна на Министерството за финансии. 
Со објавување на евентуални нови/променети Правила за игри на среќа во обложувалница одобрени од страна на Министерството за финансии, автоматски старите Правила се ставаат вон сила.
Обложувалницата го задржува правото на објава на дополнувања на основните правила заверени од МФ, и со самото објавување во билтенот, истите стануваат важечки.
Доколку учесникот уплатил тикет кој по било кој основ не ги исполнува правилата за обложување, организаторот има право тој тикет да го прогласи за неважечки и да му го врати уплатениот влог на учесникот.

член 9
Висината на уплатата и исплатата ќе биде лимитирана во поглед на минималниот износ на уплата или максималниот износ на исплата по единичен тикет. Минималната уплата по тикет е 10 денари, а максималната исплата по тикет е 600.000 денари.
Висината на минималната уплата и максималната исплата може да се менува по претходна најава и објава, и е дискреционо право на организаторот. За секоја евентуална промена на висината на минималната уплата и максималната исплата по тикет, организаторот е должен навремено да ја објави на видно место во објектот, на интернет страницата или во билтенот.

член 10
Играчот (учесникот) може да изврши уплата на тикет најдоцна до почетокот на првиот натпревар од предвидените на кои сака да се обложи. Се препорачува играчите да ги уплаќаат своите тикети 15 минути пред почетокот на натпреварот (настанот) и должни се да ги проверат истите. 
Играчот (учесникот) може да изврши уплата на повеќе групи натпревари во еден тикет – наречен мултигруп тикет. Мултигруп тикет претставува системски тикет каде погодена група од натпревари е услов во системот.
Приговори во однос на тикетот, или сторнирања на тикет ќе важат само во случај да не е започнат ниеден натпревар на тикетот и да не е применет членот 18 од овие Правила за некој одреден натпревар.
Сторнирање на уплатен тикет е дозволен максимум 60 минути по уплатата на истиот. Подоцнежни рекламации и сторнирање не се признаваат.

член 11
Во случај кога ќе се изврши уплата за натпревари кои веќе започнале или се одиграни во моментот на уплата, организаторот има право тие натпревари да ги прогласи за неважечки, односно да ги поништи. Тие натпревари во обработката ќе се пресметуваат со коефициент 1.
Доколку се утврди грешка во некој од квотите (коефициентите) или границите (хендикепите) од изиграниот тикет, организаторот има право тие типови да ги прогласи за неважечки, односно да ги поништи. Тие натпревари во обработката ќе се пресметуваат со коефициент 1.

член 12
Добитен тикет, односно добитна комбинација е таа комбинација која нема ниту еден промашен тип или има погодени барем минимум натпревари од условот доколку играчот играл условен тикет - систем. 
Еден пар не може да се игра повеќе пати во иста комбинација, освен доколку тоа не е дополнително назначено од страна на организаторот.
Добитна комбинација на тикет може да има и доколку организаторот понуди облози кај кои играчот дури и со еден или повеќе промашени настани исполнува зададени услови (кои се однапред објавени).
Исто така, организаторот може да понуди облози кај кои играчот, со погодување на настани и исполнување на дополнителни зададени услови (кои се однапред објавени), може да добие дополнителен бонус, односно процентуално поголема добивка од предвидената.
Организаторот може да понуди т.н. „кешаут исплата“, односно исплата на тикет во кој има погодено дел од натпреварите на тикетот, а за останатите натпревари, во моментот на кешаут се пресметува еквивалентен коефициент, со кој се врши пресметка на добивка. Во тој случај таквиот тикет добива статус добитен и се исплаќа, но со намалена сума произлезена од гореспоменатата пресметка.
Во случај на мултигруп тикет, тој добива статус добитен по завршувањето на сите натпревари во сите групи кои се наведени во тикетот. А мулти груп тикет има добитна комбинација доколку барем една група натпревари наведени во него е со погодени типови.

член 13
За исплата на евентуалните добивки, се признава само оригиналниот тикет издаден/заверен од страна на организаторот, кој при тоа нема никакви преправки. Доколку играчот го нема оригиналниот добитен тикет, обложувалницата нема обврска да го исплати.

член 14
Исплата се врши најрано 2 часа по завршетокот на соодветните натпревари, односно на последниот натпревар на тикетот, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на завршување на последниот натпревар од тикетот. 
Доколку организаторот не може да обезбеди официјален извештај од некој натпревар одигран на тикетот, има право да ја пролонгира исплатата до моментот кога резултатот ќе биде официјален и обработен. 
Доколку играчот не дојде во одредениот рок од 60 дена од денот на завршување на последниот натпревар на тикетот, се смета дека се откажал од исплатата и обложувалницата го задржува правото да не ја изврши исплатата после одредениот рок.

член 15
Важечки резултат за еден настан или натпревар кој е предмет на обложување е резултатот постигнат на крај на регуларниот тек на натпреварот, крајот на трката или настанот (пр: 90-та, 60-та, 48-та, 40-та минута итн., што е во зависност од видот на натпреварот, спортот или настанот), а продолженијата не се важат, освен за играта оди понатаму или за некои игри кои ќе бидат однапред нагласени во билтенот.
Доколку некој настан се игра по формат различен од стандардниот, тогаш овој резултат се зема за валиден ако и само ако биде објавен во понудата или огласен на видно место во објектот.

член 16
Доколку еден натпревар е прекинат од било кои причини, се чека 72 часа за негово доигрување или преигрување, при што натпреварот ќе се регистрира и обработи согласно постигнатиот резултат од доигрувањето, односно преигрувањето соодветно. 
Доколку натпреварот не се доигра или преигра во следните 72 часа, тогаш за тој натпревар, за сите видови и типови игри, се пресметува коефициент 1.
Дополнително, само за фудбалски натпревари, доколку натпреварот ја започне својата 85 минута, тогаш резултатот постигнат до тој момент ќе се регистрира како конечен резултат, без разлика на околностите кои настанале после тој момент. Поточно, доколку се случи натпреварот да биде прекинат после наведениот момент (пример: во 88 минута) тогаш тој во обработката на резултати не се смета за прекинат, туку се смета како завршен натпревар и се пресметува со постигнатиот резултат до тој момент, за сите видови и типови игри.

член 17
Доколку еден натпревар е одложен од било кои причини, но сепак започне во рок од 72 часа од првичниот предвиден термин за почеток, за тој натпревар важечки ќе биде постигнатиот резултат.
Доколку натпреварот е одложен од било кои причини, а истиот не започне во рок од 72 часа од предвидениот термин за почеток, за тој натпревар ќе се пресмета коефициент 1 за сите видови и типови на игри, освен за играта Вкупно голови во лига каде ќе се смета како да се постигнати точно 2 гола на одложениот натпревар. 
Во случај на одложување на половина или повеќе од половина натпревари од една лига, тогаш и за играта Вкупно голови во лига на која припаѓаат тие натпревари ќе се пресмета коефициент 1.
Во случај одложениот натпревар да започне точно на истекот на 72 час од првично закажаниот термин, за важечки се смета постигнатиот резултат на натпреварот (пример: ако натпреварот е предвиден за сабота во 20:00 часот, се одложи, па се одигра во вторник точно во 20:00 часот).

член 18
Организаторот го задржува правото одредени натпревари, настани, натпреварувачи, видови или типови на игри да ги прогласи за неважечки и истите да го поништи, и тоа:
- Доколку за одреден натпревар/настан се утврди евидентна грешка за времето и местото на одигрувањето на натпреварот.
- Доколку се утврди погрешен пар/натпреварувач во понудата.
- Во случај одреден натпреварот/настан да започне пред датумот и времето наведени во билтенот, а постојат тикети што се уплатени после реалниот почеток на конкретниот натпревар.
Во случај на неважечки (поништен) натпревар поради горенаведените причини, при обработката за тој конкретен натпревар се пресметува коефициент 1 за сите видови и типови на игри.
Покрај ова доколку на одреден натпревар/настан се утврди евидентна грешка врзана за објавените коефициенти од страна на организаторот (т.е. коефициенти кои значително се разликуваат од пазарот на коефициенти во државата или светската берза на коефициенти или обратни коефициенти во однос на фаворитот на натпреварот) типовите изиграни со овие коефициенти организаторот ќе ги поништи и пресмета со коефициент 1.

член 19
Организаторот има право да ги промени квотите објавени во билтенот во текот на денот. За играчите се важечки квотите во моментот на уплатата и кои се јасно прикажани на самиот тикет, освен за натпревари кои подлежат на членот 18, за кои ќе се пресмета коефициент 1. 

член 20
Организаторот вообичаено, секој вторник и петок во неделата издава билтен, односно понуда за обложување во која се наведуваат сите спортски и други натпревари со соодветните коефициенти за одредени игри кои се предмет на обложување. 
Организаторот има право секојдневно да објавува дополнување на билтенот, со нови настани или со промени на коефициенти.

член 21
За исходот на натпреварот од било кој спорт, стрелците, корнерите, жолтите картони, црвените картони, офсајдите, време на првиот гол и други настани поврзани за истиот, важи официјалниот резултат и извештај по крајот на натпреварот, кој е објавен на официјалните интернет страници во рок од 48 часа по крајот. Доколку во меѓувреме или подоцна се промени или дисквалификува некој настан надвор од теренот, на зелена маса, со одлука на некое организационо или координативно тело (по приговор на некоја екипа, по дисквалификација на некој играч или екипа од било кои причини, поради допинг тестови, поништување на натпреварот со службен резултат, преименување на стрелец на некој гол и слично), тие резултати не се земаат во предвид, и останува да важи претходниот исход со кој е извршена обработката на тикетите.
Доколку натпреварот е прекинат, се постапува по член 16 од овие Правила, беа разлика на евентуална подоцнежна промена, преигрување, дисквалификација или било која подоцнежна одлука надвор од теренот.

член 22
Специфични правила по спортови, трки или типови игри кои може да се разликуваат од генералните и се специфични за тој одреден спорт, настан или вид на обложување:

Правила за фудбал:
- Во случај на погрешен пар на фудбалски натпревар, парот се прогласува за неважечки (поништен), и за тој пар, за сите игри се пресметува коефициент 1. 
- Жолти или црвени картони кои се доделени по официјалниот крај на мечот, или се доделени на играчи кои не се во игра, тренерот или било кое друго официјално лице на натпреварот, не се земаат во предвид кај игрите поврзани со овие настани.
- Доколку се случи за играта Прв црвен картон или Прв жолт картон, картонот судијата да го додели истовремено на двајца или повеќе играчи (при ист прекин), тогаш, за тие игри се пресметува коефициент 1.

Правила за тенис:
- Се игра конечен тип, прв сет, вкупно сетови или хендикепи на гемови или сетови во зависност од тоа кој игри ќе ги дозволи организаторот. Може да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Во случај на погрешен пар во тенис, парот се прогласува за неважечки (поништен), и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Доколку еден од двајцата играчи се откаже пред да започне натпреварот, парот се прогласува за неважечки и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Во случај да дојде до предавање на мечот од еден натпреварувач, се пресметува коефициент 1 (за сите игри) без разлика дали мечот започнал или не. 
- Доколку на кој регуларен натпревар во тенис се одложи пред почетокот на мечот или се прекине во текот на мечот (поради дожд, мрак или слично), се чека неговиот исход без разлика дали поминале 72 часа (важи само за тенис, бидејќи тој натпревар мора да добие своја завршница)

Правила за бејзбол:
- Се игра конечен тип (1 или 2). Може да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Во случај на погрешен пар во бејзбол, парот се прогласува за неважечки (поништен), и за тој пар, за сите игри важи коефициент 1. 
- Доколку натпреварот е одложен, не се чека 72 часа за доигрување, туку веднаш утредента се пресметува коефициент 1.
- Доколку натпреварот е прекинат, не се чека 72 часа за доигрување на натпреварот туку:
  а) Ако се одиграле три ининзи, постигнатиот резултат е конечен.
  б) Ако не се одиграле три ининзи, се пресметува коефициент 1.
- Доколку се случи еден ист натпревар да се игра двапати во еден ден (само во бејзбол) се зема во предвид првиот одигран натпревар (со саатницата дадена во додатокот или билтенот).

Правила за трки Формула 1 и мото трки, скијање, ски скокови, велосипедизам, учиноци на играчи и сите останати индивидуални и екипни спортови за кои организаторот приредува обложување за победник или пласман на натпреварувач на тој настан:
- Се игра победник (за пол позиција или трка), од прво до трето место (за пол позиција или трка), од прво до шесто место (за пол позиција или трка), дуели на натпреварувачи (за пол позиција или трка), или индивидуален учинок на одреден натпреварувач во некој спорт (број на голови, кошеви, поени, асистенции итн.). Може да се игра како сингл или да се врзува со останатите игри во билтенот освен ако тоа не е поинаку нагласено.
- Доколку натпреварувачот е погрешен, квотата е погрешна, трката е одложена или прекината, се пресметува коефициент 1
- Доколку натпреварувачот не се појави на стартот на трката (или пол позиција), за тој натпреварувач соодветно се пресметува коефициент еден. Истото се случува и ако се појави на загревачки круг, а не ја стартува трката. Меѓутоа, доколку натпреварувачот ја стартувал трката, тогаш се зема во предвид неговиот пласман без разлика дали ја завршил трката до крај или предвреме од било кои причини. Доколку трката стартува, се прекине и стартот повторно се повтори (поради безбедност, судир итн..) се смета првиот старт и оние натпреварувачи кои што стартувале со него.
- За пол позиција, за валиден резултат се смета како завршила трката за пол позиција и само тој редослед е регуларен. Доколку подоцна некој од натпреварувачите е дисквалификуван (на зелена маса) поради било кои причини, тие резултати не се земаат во предвид.
- Во играта дуели на возачи, доколку двајцата возачи не ја завршат трката, се пресметува коефициент 1 за тој пар. Доколку едниот од натпреварувачите не ја започне трката, исто така се пресметува коефициент 1.
- За играта индивидуален учинок од играчи, доколку натпреварувачот воопшто не влезе на натпреварот, се пресметува коефициент 1.

Правила за обложување во живо:
- Дневната понуда секојдневно излегува на ТВ-примемникот приклучен за обложување во живо или во специјалниот Додаток за живо. Таму е прикажан распоредот, шифрите, време на почеток на натпреварот и ТВ-каналот каде што ќе може да се следи.
- Во ист момент на приказот на ТВ или во понудата има минимум 1, а максимум 4 натпревари што се следат во живо со сите специјални игри, и систем Live++, каде е дадена целокупната дневна понуда за обложување во живо, но со лимитирани игри на неа.
- Натпреварите што во моментот се следат во живо можат да се играат сингл, а можат и да се врзуваат меѓусебно на тикет без никакви услови, освен што од еден натпревар може да се одигра само по еден тип. Значи, на еден тикет може да има минимум еден, а максимум 8 типови.
- Обложувањето во живо е овозможено за повеќе спортови: фудбал, кошарка, тенис и хокеј, ракомет, одбојка, со голем број игри за нив, кои се јасно истакнати и на ТВ и на уплатениот тикет.
- За обложувањето во живо важи коефициентот во моментот на уплатата, кој јасно излегува на тикетот.
- Тикетите во Обложување во живо не можат да се сторнираат. Се молат играчите јасно и експлицитно да кажат која игра и кој тип го играат и за колкава уплата. Подоцнежни рекламации не се признаваат.
- Организаторот го задржува правото да прави какви било корекции на квотите од натпреварите во живо, да го стопира и повторно да го активира обложувањето на кој било натпревар, во било кое време, да ги дозволува или да ги забранува сите игри или комплетно да го стопира обложувањето, согласно неговото лично убедување.
- Исплатата на добитните тикети се врши веднаш по обработката на резултатите од натпреварите, на истото место каде што се врши и уплатата, со приложување на добитниот тикет.
- Доколку во просториите на букмејкерите организаторот не може да обезбеди пренос на натпреварот од техничка причина (нема слика, снемување на интернет или струја), сите ОТВОРЕНИ УПЛАТИ ќе се обработат со коефициент 1.
а) ФУДБАЛ (Обложување во живо)
- Во случај на судиски прекин на фудбалски натпревар, сите ОТВОРЕНИ УПЛАТИ ќе важат во рок од 24 ч. По истекот на рокот отворените уплати ќе бидат сторнирани и ќе се пресмета коефициент 1.
- Ако е доделен црвен картон или жолт на играч по означување крај на натпреварот истиот не се смета за важечки во обработката. Црвен/жолт картон кој е доделен вон теренот (резервен играч или тренер) не се смета за важечки.
- Во случај на истовремено доделување на жолти картони на играчи од различна екипа, ќе се пресмета коефициент 1 за играта „Добива жолт картон“.
- Во играта „Дава гол од пенал“, доколку голманот одбрани пенал и во продолжение на акцијата сепак се постигне гол, се смета дека е промашен пенал.
б) ТЕНИС (Обложување во живо)
- Во случај на тенис, ако дојде до предавање во текот на мечот од страна на некој од тенисерите, сите ОТВОРЕНИ УПЛАТИ ќе се пресметаат со коефициент 1.
- Во случај на прекин на тенискиот меч поради дожд и тој меч се доигра до следниот ден, сите типувања важат и тикетите се на чекање.
- Ако на тениски натпревар е променет парот, односно на терен не излезе парот кој бил најавен, за сите игри ќе биде пресметан коефициент 1.
в) КОШАРКА (Обложување во живо)
- За конечен тип постојат две игри кои се јасно изделени: „Конечен тип“ за која не се зема предвид резултатот од евентуалните продолженија и „Конечен тип продолженија“ за која се зема предвид и резултатот од евентуалните продолженија.
- Играта „кој ја добива четвртината“ е игра за победник, во случај на нерешен резултат во четвртина се враќа влогот назад.
- За играта „вкупно поени на натпреварот“ се сметаат само поени постигнати во РЕГУЛАРНИОТ дел (без продолжение), освен ако на самиот приказ на екранот е назначено поинаку (односно дека важат и продолженија).
- Играта „хендикеп“ се смета само за РЕГУЛАРНИОТ дел (без продолжение)
Коефициент 1 во обложување во живо ќе се пресмета и во следниве случаи:
Секоја одиграна игра што немала смисла, односно не одговара на моментната ситуација на теренот (на пример, тука спаѓа можност ако случајно се одигра следен гол, а тој веќе паднал, можност за одигрување на пенал ако веќе е досуден, можност за играње на црвен картон ако е веќе доделен и така натаму). Ова се напомнува, бидејќи преносот или интернетот понекогаш може да доцни. Рекламации по оваа основа не се прифаќаат.

Правила за програма за лојалност - СЛ Клуб:
- СЛ Клуб е програма за лојалност и рангирање на редовните обложувачи во обложувалниците SPORT LIFE. Со своите веќе уплатени тикети, погодени или промашени, играчите т.е. членовите во Спорт Лајф Клубот се натпреваруваат кој е поуспешен во типувањето, собираат поени со кои добиваат одредени привилегии од страна на организаторот, имаат пристап до своите уплатени тикети итн..
- член на СЛ Клубот може да биде секој граѓанин на РМ кој има наполнето 18 години. Секој член на овој клуб мора да поседува членска клуб-картичка која ја издава Спорт-Лаиф Трејд. За да се добие картичка, секој кандидат треба:
• да пристапи на интернет страницата www.sportlife.com.mk
• да се регистрира како корисник на интернет-страницата со пополнување на формуларот (на линкот: регистрирај се)
• да го посети најблиското уплатно-исплатно место на Sport Life обложувалниците (со лична карта за увид како доказ за идентитет и возраст) каде ќе го добие формуларот во печатена форма. Истиот треба да се дополни и потпише.
- Секој играч може да поседува само една СЛ Клуб картичка
- Податоците на играчите кои се земаат за да се издаде СЛ Клуб картичка се во согласност со позитивните законски прописи од Законот за заштита на лични податоци.
- Со електронската СЛ Клуб картичка не се вршат никакви финансиски трансакции, односно таа служи само за верификација и идентификација на лојални играчи во обложувалницата.
- За сите членови на СЛ Клуб се врши рангирање според лојалноста и редовноста во играњето (ТИПСТЕР КУП, СЛ МАРКЕТ итн.)
- За сите членови на СЛ Клуб се дефинира соодветно рангирање кое може да биде според некој параметар: извршени уплати, број на уплатени тикети, број на одиграни натпревари на тикетите, последователни денови на играње итн., со што тие добиваат различен статус за привилегии во однос на нивното понатамошно играње.
- Секој играч со сите свои тикети е во конкуренција за ТИПСТЕР КУП рангирање (без разлика дали се добитни или недобитни), но мора да биде член на СЛ Клуб на играчи (програма за лојалност), односно да има електронска картичка од SPORT LIFE која се приложува при уплата на тикетите во уплатно-исплатните места.
- Секој играч со сите свои тикети уплатени со приложување на СЛ Клуб картичка (без разлика дали се добитни или недобитни), добива поени за СЛ Маркет кои се доделуваат на неговиот кориснички интерфејс.
- Секој член на СЛ Клуб има пристап до својот кориснички интерфејс на www.sportlife.com.mk, преку свое корисничко име и лозинка, каде може да ја види состојбата во сите кампањи од програмата на лојалност: статус, поени за СЛ Маркет, бодови и пласман за ТИПСТЕР КУП, своите изиграни тикети итн.
- При уплата на тикетите, членот на СЛ Клуб мора задолжително да се приложи членската картичка за да може тие тикети да влезат во конкуренција за ТИПСТЕР КУП, СЛ МАРКЕТ или било која друга кампања од програмата за лојалност.
- Кај ТИПСТЕР КУП, секој тикет уплатен со приложена картичка е конкурентен во борбата за бодови, а бодови во еден ден носи само тикетот со најмногу поени (бодови). Тоа значи дека месечно, секој играч-типстер може да има бодувани максимум тикети колку што има денови во месецот,
- Сите бодови од тикетите се сметаат во табелите за генералниот, месечниот пласман и локалниот пласман. Дополнително, за секој плус одигран тикет во текот на еден ден (покрај најдобриот бодуван тикет кој ќе влезе во конкуренција), типстерот добива автоматски 10 бодови. По овој основ може да се освојат максимум 200 бодови (20 тикети), а може да се играат неограничен број на тикети кои можат да влезат во конкуренција за најдобар тикет на денот.
- Сите глобални и локални пласмани ќе бидат истакнати и редовно ажурирани на видно место во сите уплатни места, на интернет страната или во билтен на Sport Life.
- Конечните месечни табели за пласманите на учесниците на локално и глобално ниво во ТИПСТЕР КУП ќе се објавуваат на осмиот ден од следниот месец. До тогаш ќе бидат завршени сите обработки на бодови за тикетите кои влегуваат во конкуренција, а кои календарски се уплатени во тој месец. Тоа значи дека доколку се уплатат тикети во последните денови на месецот, а тие содржат и парови кои се играат во првите седум дена во наредниот месец, тие ќе се обработат и ќе влезат во конкуренција на месечното ниво за тој месец. По тие седум дена, доколку кај некои тикети уплатени во месецот сèуште постојат парови кои се необработени, односно незапочнати или незавршени натпревари, тие парови (само за ТИПСТЕР КУП) ќе се пресметаат како промашени. По седмиот ден, за претходниот месец во рамките на натпреварувањето ТИПСТЕР КУП, се смета дека обработката е завршена и бодовите се конечни за сите тикети кои влегуваат во конкуренција во сите табели, без разлика на локално или глобално ниво. Месечните табели (глобални и локални) се ресетираат на почеток на наредниот месец.
- Тикетите кои се уплаќаат во првите седум дена од новиот месец, влегуваат во конкуренција за тој тековен месец, и се пресметуваат во новоформирана табела за тековниот месец, на локално и глобално ниво.
- Долгорочните игри, како што се „победник” или „пласман“ (на првенство, турнир, настан од различни спортови) или пак играта „Оди понатаму“ во делот кога се чекаат исходи надвор од тековниот месец, односно после седмиот ден од наредниот месец, нема да се земат во предвид за играта ТИПСТЕР КУП, т.е. тие парови во пресметката на бодови ќе се пресметаат како промашени.
- Сите тикети кои се календарски уплатени во рамките на еден месец, влегуваат во конкуренција само за тој месец, без разлика дали содржат парови кои можеби се играат на почетокот на наредниот месец (максимум првите седум дена).
- Тикетите во ТИПСТЕР КУП ќе се бодуваат по точно одредена формула која е јавно истакната во уплатно-исплатните места и на веб страницата www.sportlife.com.mk. Таа формула е непроменлива и валидна за еден месечен циклус во ТИПСТЕР КУП. 
- Тикетите во СЛ Маркет добиваат поени според согласно точно одредена формула која е јавно истакната на веб страницата www.sportlife.com.mk.
- Поените добиени во СЛ Маркет се со важност од 24 месеци, односно секој месец се бришат неискористените поени доделени пред 24 месеци.
- Сите соодветни и дополнителни правила, објаснувања, прецизирања и рекламни кампањи кои се дел од програмата за лојалност - СЛ Клуб, ќе бидат редовно објавувани и ажурирани на веб страницата www.sportlife.com.mk, со што се сметаат за важечки.

член 23
Играчите имаат право на приговор и на исплатата доколку сметаат дека се оштетени и во тој случај организаторот е должен да го образложи спорниот тикет (се разбира според правилата на игра). 
Рокот за приговорот е 8 дена од денот на завршување на последниот натпревар од тикетот. Организаторот е должен да одговори на приговорот во рок од 8 дена од приемот на приговорот. 
Во случај спорот да не може да се реши по договорен пат, се постапува според последниот член од овие Правила.

член 24
Утврдувањето на резултатите од спортските и останатите натпревари и настани кои се предмет на обложување се одредуваат од официјалните интернет страници на соодветните фудбалски лиги или други спортски асоцијации или телетекст на одредени светски телевизии и светски обложувалници, потврдени со други електронски и печатени медиуми (вклучувајќи платени интернет страници чија основна дејност е следење на резултати од спортски натпревари).
Резултатите од сите натпреварувања или настани, кои организаторот ги понудил во понудата за обложување, ќе бидат истакнати на огласната табла во секое уплатно-исплатно место, како и на интернет страницата на обложувалницата. 

член 25
Играчите сами, по свој избор се обложуваат на одделни спортски натпревари или настани кои се претходно објавени (се разбира со соодветните коефициенти) во билтенот кој го издава организаторот, односно додатоците на билтенот.
Играчите сами ја одредуваат уплатата, бројот на натпреварите на тикетот (важно е да биде исполнет некој од условите за минимален број на натпревари на некоја игра, доколку постојат), односно сами си ја одредуваат висината на евентуалната добивка т.е. добитниот коефициент. 
Добивката се утврдува по пат на компјутерска обработка на сите тикети, по внесувањето на официјалните резултати од натпреварите или настаните (согласно претходниот член од овие Правила). 
Во случај на добивка, играчите се појавуваат на уплатно-исплатното место и со предавање на оригиналниот тикет кај овластеното лице, истиот ќе биде исплатен. 
При исплата на добитен тикет, играчот е должен да покаже лична карта на увид, со цел организаторот да го евидентира неговото: име, презиме, матичен број и адреса, како неопходни податоци согласно Законот за игри на среќа на РМ, за исплата на добивки од посебни игри на среќа во обложувалница.
Организаторот води посебна евиденција за сите примени уплати и сите извршени исплати.
Организаторот ги објавува резултатите на сите натпревари од понудата на огласната табла во своите уплатно-исплатни места и на официјалната интернет страна на обложувалницата.

член 26
Секој поединечен добитен тикет согласно Законот за игри на среќа подлежи на персонален данок кој изнесува 10% од реалната добивка (разликата помеѓу добивката и уплатата на тикетот). Персоналниот данок се одбива од добивката на добитниот тикет, и остатокот се исплаќа на играчот. Организаторот е должен да го уплати персоналниот данок за секој таков тикет.
Организаторот е должен да води евиденција за сите добивки и добитници кои подлежат на персонален данок.
Организаторот има право да побара важечка исправа за идентификација и податоци на добитникот заради плаќање на персоналниот данок и евиденција на истиот.
На лица под 18 години, не им се исплаќаат добитни тикети.

член 27
Бидејќи овие правила се истакнати во уплатно-исплатните места на организаторот и заверени од Министерството за финансии на РМ, се смета дека секој учесник во обложувањето е запознаен со сите правила и ги прифаќа во целост.

член 28
Исто така, играчите со уплаќање на тикетот безусловно ги прифатиле и потврдиле правилата на играта пропишани од страна на организаторот

член 29
Во случај на било каков спор меѓу учесниците и организаторите на обложувањето, кој не може да се реши по договорен пат, надлежен е судот во Скопје.