Корисничко име Лозинка Пријави се
  • БОЈА:
Хиерархија и менаџмент
Спорт Лајф е хиерархиски одлично организирана компанија, секторски поделена, со точно одредени одговорности и работни позиции, и ги задоволува сите европски услови и стандарди.

Организациска структура на Sport Life обложувалници:
Организацијата во Sport Life е поставена по високи европски стандарди.

Топ менаџментот на компанијата го сочинуваат: