Корисничко име Лозинка Пријави се

CASH OUT ИСПЛАТА

Побарајте исплата пред да завршат сите натпревари на вашиот тикет.


Cash Out е опција со која имаш поголема контрола врз твоите облози! Cash Out ти нуди можност за предвремена исплата на тикетот и пред сите избрани настани на тикетот да се завршени.
Со оваа опција можеш да земеш сигурна добивка или да ја намалиш потенцијалната загуба се додека исходот на одиграните настани е непознат.
Понудениот износ на Кеш Аутот зависи од изборот на настани на тикетот – може да биде поголем или помал од влогот.
Понудениот износ на Кеш Аутот можеш да го прифатиш или одбиеш во секој момент.
 

КАКО ДА ПОБАРАШ КЕШАУТ ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА? 

1. Приложи му го на операторот одиграниот тикет и побарај Cash Out исплата.
 
2. Операторот те информица за можноста за Cash Out исплата и понудениот износ за исплата.
 
   
НАПОМЕНА 
За сите одиграни тикети можеш да побараш Cash Out  во сите уплатно - исплатни објекти на Sport Life.
Доколку играчот го прифати понудениот износ за Cash Out – на играчот му се исплатува понудената сум ( добива потврда за исплата), а операторот го задржува тикетот.
Доколку играчот го одбие понудениот износ за Cash Out – операторот му го враќа приложениот тикет.
 
  
ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА ПРОМОЦИЈАТА 
•              Опцијата Cash Out е достапна исклучиво кај некои тикети чиј статус е активен ( еден или повеќе настани на тикетот не се почнати или се во тек, но не се завршени).
•              Опцијата Cash Out не е достапна за тикети кои се веќе заклучени како губитни.
•              Опцијата Cash Out е достапна на сите уплатни места на Sport Life.
 
По успешната реализација на Cash-Out-от ( играчот го прифатил понудениот износ за Cash Out) меродавна е конечната исплата која играчот ја прифатил, а последователните и конечни резултати немаат никакво влијание на веќе прифатената исплата.
Cash Out опцијата може да биде недостапна за некои настани или тикети. Спорт - Лаиф  не е одговорен доколку опцијата Cash Out не е достапна од технички причини.
Sport Life нема обврска да го прифати секое барање за Cash Out од страна на играчот.
Играчот нема обврска да го прифати секој понуден износ за Cash Out.
Тикетот кој еднаш е исплатен со Cash Out опцијата веќе не може да се поништи, ниту да се наплати повторно.
Тикетот кој е уплатен со ваучер не подлежи на можност за предвремена исплата - Cash Out.
Како резултат на технички проблеми, како и во случај на очигледна грешка во понудата за опцијата Cash Out, Sport Life го задржува правото да ја суспендира евентуалната исплата, да изврши корекција во понудата за коефициенти за одредени натпревари за кои биле актуелни во моментот на пратеното барање за исплата, како и на основа на тоа да направи износ за исплата на начин како што е предвидено.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА

Доколку имате какви било прашања можете да се обратите на нашата Служба за корисничка поддршка на телефон или на e-mail.

++389 77 728 333

support@sportlife.com.mk

Понеделник / Петок 09 - 21 h  
Сабота 09 - 16 h