Корисничко име Лозинка Пријави се
Уплатно-исплатни места
Во моментов, обложувалницата поседува преку 200 функционални објекти распоредени низ целата република, бројка која постојано расте. Од нив, најголемиот дел се во Скопје, потоа одлично застапени во Гостивар, Тетово, Куманово, Велес, Струмица, Охрид, Струга, Прилеп, а останатите градови по едно до две уплатни-исплатни. Во делот – контакти - се наоѓаат точните адреси и имињата на сите уплатно-исплатни места.