Корисничко име Лозинка Пријави се

 ТИПСТЕР КУП - СЕЗОНА 2023/2024

 

ТИПСТЕР НА МЕСЕЦОТ


Девет месечни етапи од септември 2023 до мај 2024 година

Секој месец, првите тројца со најмногу погодени тикети во тековната Глобална месечна етапа добиваат:


1. 100.000 денари

2. 30.000 денари

3. 20.000 денари

ПРВИТЕ 50 (ПЕДЕСЕТ) ТИПСТЕРИ  ОД ТИПСТЕР КУП НАТПРЕВАРУВАЊЕТО, ПЛАСИРАНИ  НА МЕСЕЧНО ГЛОБАЛНО НИВО, ВЛЕГУВААТ ВО ФИНАЛНАТА ФАЗА ОД КАМПАЊАТА „СО ДОБИТЕН ТИКЕТ ДО СТАН ВО СКОПЈЕ“.

Паричните подароци се доделуваат на најдобрите тројца типстери со најмногу погодени тикети во секој месец од десетте месечни етапи!

Локални месечни подароци (ваучери за десетте најдобропласирани Типстери во секое уплатно место) според формулата за пресметка на поените од секој тикет.

Седум дена во следниот месец за обработка на сите тикети.Десет месечни етапи:

1. ЕТАПА 1. 09. 2023 - 30. 09. 2023
2. ЕТАПА 1. 10. 2023 - 31. 10. 2023
3. ЕТАПА 1. 11. 2023 - 30. 11. 2023
4. ЕТАПА 1. 12. 2023 - 31. 12. 2023
5. ЕТАПА 1. 01. 2024 - 31. 01. 2024
6. ЕТАПА 1. 02. 2024 - 29. 02. 2024
7. ЕТАПА 1. 03. 2024 - 31. 03. 2024
8. ЕТАПА 1. 04. 2024 - 30. 04. 2024
9. ЕТАПА 1. 05. 2024 - 31. 05. 2024


Сè што е потребно е да сте член на SL клубот и со секој тикет да ја приложите вашата СЛ Клуб картичка!

Со своите уплатени тикети играчите се натпреваруваат кој е поуспешен во типувањето.

Најдобрите тројца типстери со најмногу погодени тикети (на кои има најмалку 6 натпревари со квота еднаква или поголема од 1.50) ги добиваат паричните подароци за месечната етапа.

Сите останати тикети се бодуваат и учинокот на типстерите се рангира во табелите за Локален месечен пласман за кои се доделуваат посебни подароци за најдобрите типстери во секое уплатно место.ПРАВИЛА ЗА ЛОКАЛЕН МЕСЕЧЕН ПЛАСМАН


Важат тикетите уплатени во сите денови, т.е. месечно секој играч-типстер може да има максимум бодувани тикети колку што има денови во месецот;

На дневно ниво, бодови се добиваат од првите 12 уплатени тикети, бодови носи само тикетот со најмногу поени, а за секој уплатен тикет (до 12-иот) се добиваат автоматски по 10 бодови.

Формула за пресметка на поените A+20B+20C! (пример за бодувањето има подолу)

Еден Типстер може да биде добитник на првиот подарок во глобалниот месечен пласман само еднаш. Доколку се случи еден ист Типстер да биде прв и во друга месечна етапа, подарок добива Типстерот пласиран под него на месечната ранг-листа. 

* Добитникот на главниот подарок секој месец е обврзан да учествува во PR акции на Sport Life.

* Подетални информации за Типстер купот можете да прочитате во делот ПРАВИЛА и во делот ПОДАРОЦИ.Пример за пресметка на поените:

Други придобивки од Sport Life клубот