Корисничко име Лозинка Пријави се

LUCKY BONUS 888

Одиграј натпревар повеќе за поголема добивка!

Зголеми ја добивката со секој нов натпревар на тикетите уплатени од 19 февруари до 8 април 2021 година.

Број на натпревари * Екстра добивка
8 натпревари 8 %
9 натпревари 9 %
10 натпревари 10 %
11 натпревари 11 %
12 натпревари 12 %
13 натпревари 18 %
14 натпревари 28 %
15 натпревари 38 %
16 натпревари 48 %
17 натпревари 68 %
18 натпревари 88 %
19 натпревари 98 %
20 натпревари 108 %
21 - 23 натпревари 218 %
24 - 26 натпревари 328 %
27 - 29 натпревари 438 %
30 - 32 натпревари 548 %
33 - 35 натпревари 658 %
36 - 39 натпревари 768 %
40 - 50 натпревари 888 %

* Процентот на екстра добивка се пресметува врз основа на бројот на натпревари на тикетот со коефициент поголем или еднаков на 1.30.
• Акцијата важи за уплатените тикети со СЛ Клуб картичка на кои се одиграни 8 или повеќе натпревари, со една комбинација.

Натпревар за којшто ќе се пресмета коефициент 1 се поништува при пресметката на процентот на екстра добивка.

• Во пресметката влегуваат и натпревари од понудата „Супер тип“ и истите влегуваат во пресметката на процентот на екстра добивка.

Бонусот ги опфаќа и тикетите со натпревари од понудата за Обложување во живо и микс тикетите. 

• Максимална исплата на тикет изнесува 10.000.000 денари.
Доколку не сте се регистрирале во СЛ Клубот, сега е моментот!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ!

Потоа Вашата SL клуб картичката можете да ја подигнете во објектите на Sport Life.