Корисничко име Лозинка Пријави се

Погоди најмногу тикети во периодот од 11 јуни до 11 јули 2021 година!
ТЕКОВЕН ПЛАСМАН

Играч Добитни тикети

Правила


Ексклузивно за СЛ Клуб членови.

Важи само за несистемски тикети, со една комбинација, уплатени со приложување на СЛ Клуб картичка.

Минимална уплата на тикет е 20 денари.

Минимален број на натпревари на тикет е шест (услов за учество во акциската понуда е на тикетот да има минимум 6 натпревари).

Минимална квота на еден натпревар е еднаква или поголема од 1,50 (важи за натпреварите на тикет кои исполнуваат услов за акциската кампања, минимум 6).

Максимален број на тикети кои важат за акциската понуда на дневно ниво се првите пет уплатени тикети, кои го исполнуваат условот за истата.

Доколку корисникот има повеќе од еден добитен тикет во текот на еден ден, предвид за генералниот пласман ќе се земе само оној добитен тикет со најголем погоден коефициент. На крајот на натпреварувањето еден корисник може да има добитни тикети на своето конто колку што има предвидено денови во акциската кампања.

Во случај на идентичен/ист добитен тикет без разлика на времето кога е уплатен истиот (пример еднаш во сабота еднаш во недела еднаш во понеделник за натпревари од понеделник) во предвид ќе се земе само првиот уплатен тикет.

Во случај да има одложен/прекинат натпревар и истиот не се одигра во предвидениот рок, истиот натпревар не се зема предвид и тикетот не влегува во игра за акциската понуда, доколку нема минимум 6 натпревари и минимална 1,50 поединечна квота на сите натпревари.

Доколку на еден добитен тикет се одиграни повеќе натпревари од минималниот праг истите влегуваат во пресметката за вкупниот коефициент на тикетот.

Доколку се случи на крајот од кампањата двајца или повеќе играчи имаат погодено ист број на добитни тикети, за победник ќе се смета клиентот кој што има погодено највисок вкупен коефициент на сите рангирани тикети збирно. Како трет услов доколку има потреба ќе се земе предвид времето на уплаќање на последниот добитен тикет, односно кој прв го уплатил.

Во пресметката за рангирање на глобалниот пласман не учествуваат добивките од Втора Кеш Шанса.

Натпреварите од Супер Тип понудата се важат за акциската понуда.

Може да се комбинираат и натпреварите од понудата за обложување во живо.


Доколку не сте се регистрирале во СЛ Клубот, сега е моментот!

РЕГИСТРИРАЈ СЕ!

Потоа Вашата SL клуб картичката можете да ја подигнете во објектите на Sport Life.